טיפול במכור דתי

טיפול במכור דתי בהתאם לרגישויות ומאפייניו הייחודיים למגזר זה.

 

כל מכור חווה מתח בין התנהגותו לבין הערכים של העולם אליו הוא משתייך. המתח בולט במיוחד במקרה של מכור דתי, הואיל ולעתים קרובות ההלכה שהוא מחויב כלפיה אוסרת באופן מפורש את התנהגותו.

 

יתירה מזו, בשל שמרנות החברה הדתית ואופייה הקהילתי, קיים חשש רב מחשיפה העלולה לפגוע במכור ובמשפחתו, להוציא להם שם רע ולהוקיעם ממוסדות קהילתיים חיוניים. החשיפה עלולה אף לפגוע בסיכויי השידוך של בני משפחה. מציאות סבוכה זו יכולה להעצים את מצוקתו של המכור הדתי ולהקשות עליו ועל קרוביו לבקש עזרה.

 
צוות הטיפול במרכז הינו בעל ניסיון עשיר בטיפול במכורים בעלי רקע דתי. לצוות רגישות והכרות קרובה עם מאפייני האוכלוסיה הדתית ובהתאם לכך יתקיים הטיפול  בדיסקרטיות ורגישות מוחלטת