טיפול במכור דתי/חרדי

טיפול במכור דתי/חרדי בהתאם לרגישויות ולמאפינים הייחודיים למגזר זה.

כל מכור חווה מתח בין התנהגותו לבין הערכים של העולם אליו הוא משתייך. המתח בולט במיוחד במקרה של מכור דתי/חרדי, הואיל ולעתים קרובות ההלכה שהוא מחויב כלפיה אוסרת באופן מפורש את התנהגותו. יתירה מזו, בשל שמרנות החברה הדתית/חרדית ואופייה הקהילתי, קיים חשש רב מחשיפה העלולה לפגוע במכור ובמשפחתו, להוציא להם שם רע ולהוקיעם ממוסדות קהילתיים חיוניים. החשיפה עלולה אף לפגוע בסיכויי השידוך של בני משפחה. מציאות סבוכה זו יכולה להעצים את מצוקתו של המכור הדתי/חרדי ולהקשות עליו ועל קרוביו לבקש עזרה.

צוות הטיפול במרכז הינו בעל ניסיון עשיר בטיפול במכורים בעלי רקע דתי/חרדי. לצוות רגישות והכרות קרובה עם מאפייני האוכלוסיה הדתית/חרדית ובהתאם לכך יתקיים הטיפול בדיסקרטיות ורגישות מוחלטת