צעד מספר 5: התוודינו בפני אלוהים, בפני עצמנו ובפני אדם נוסף, על טיבם המדויק של פגמינו.

בצעד זה המכור לוקח את הרשימה אותה הכין בצעד 4 לספונסר שלו ודן איתו אודות מה שגילה. יחד הספונסר והמכור בוחנים האם ובאיזה אופן המכור פגע באנשים שברשימה או באנשים אחרים אשר לדעתו פגעו בו. במקרים רבים המכור מגלה שהוא פגע באנשים ברשימה בדיוק באותו האופן שהוא מרגיש שהם פגעו בו. גילוי זה קשה מנשוא. המכור מרגיש בושה מתוך ההכרה שלמעשה הרבה דברים בהם הוא מאשים אחרים הוא לוקה בהם בעצמו.