צעד מספר 3: החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו

לא די בכך שהמכור יכיר בעובדה שקיים כוח גדול ממנו שיכול לעזור לו. הוא צריך להיות מוכן לבקש עזרה. צעד זה קשה במיוחד למכורים הרגילים לסמוך רק על עצמם.
המכור חייב להרגיל את עצמו להתקשר בזמן מצוקה לחבר בקבוצת התמיכה ולחלוק עמו את הקושי מולו הוא ניצב ו/או להתפלל לכוח עליון ולבקש עזרה והכוונה.
ייתכן שאזכורה של המילה ”אלוהים” תפריע לאנשים הרואים את עצמם כ”חילונים”, “לא דתיים”, “חופשיים” או “אתאיסטים”. חשוב שדבר זה לא ימנע מהמכור לאמץ את התוכנית אפילו אם השקפת עולמו שונה. חשוב שהמכור יבין שהמילה אלוהים בשיטת 12 הצעדים אינה אלא קיצור לכל מה שהמכור מזהה ככוח עליו הוא יכול לסמוך (למשל: הקבוצה) מסיבה זו הטקסט אומר מפורשות “אלוהים כפי שאנו מבינים אותו” אין בניסוחם של הצעדים אימוץ של תפיסה תאולוגית (דתית) כל שהיא ולא נדרשת אמונה תאולוגית כדי להפיק תועלת מהתוכנית. ישנה אמירה שאומרת: "לעורך דין אשר מייצג את עצמו יש לקוח מטומטם". ניתן להגיד את אותו הדבר בקשר למכור. מכור המתייעץ עם עצמו מוביל את עצמו לאבדון. המכור לומד לא לסמוך על עצמו לקבל החלטות בעניין ההתמכרות שלו. מן הסתם ההחלטות שלו הביאו אותו למצב בו הוא נמצא.