צעד מספר 11: חיפשנו בדרך של תפילה ושל הרהורים לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכוח להוציא אותו לפועל

צעד זה קשה לעיכול לאנשים שאינם מאמינים באלוהים. הוא נשמע על פניו צעד הקשור לדת. אבל אין זה כך. המטרה של צעד 11 היא לחבר את המכור לכוח עליון שהוא לאו דווקא אלוהים. הוא סוג של קול שאומר לו מה הדבר הנכון לעשות. לכל אדם יש אפשרות לחיבור כזה. כל אחד מאתנו מכיר מצבים שבהם אנו עושים מעשה ומשהו בנו אומר לנו שזהו לא מעשה נכון עבורנו. צעד 11 מלמד אותנו “להכיר” את הקול הזה ולהתחבר אליו בעת הצורך. המכור לומד להתנהל בהכרה של הקול הזה בכל מעשיו. המכור לומד לא להתנהג בפזיזות וללא מחשבה תחילה ומתאמן בלבחון כל מצב לפני שהוא פועל. האדם שמאמין באלוהים יגיד שהוא מתפלל לאלוהים להכוונה ועזרה. האדם שלא מאמין באלוהים יבקש מהתבונה העליונה שלו לכוון אותו בדרך הנכונה.