צעד מספר 8: ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו ונעשינו נכונים לכפר בפניהם כולם

בהמשך לגילוי שהוא פגע באחרים באותה דרך שבה הוא נפגע, המכור צריך להגיע לתובנה שעליו לבקש סליחה מאותם האנשים שפגע בהם. צעד זה בעצם מוביל את המכור לקחת אחריות על המעשים שלו ולכפר עליהם בהתאם. אם בצעד 6 ו7 המכור היה עסוק בלהכיר בפגמי האופי ולבקש להסירם, בצעד 8 הוא מראה נכונות לביצוע פעולות מעשיות לתיקון.

עוד על טיפול בהתמכרות למין